„Maska codzienna, a maska teatralna” – warsztaty plastyczne


10 Mar
10Mar

Twórcze warsztaty dotyczące metafory maski. Celem warsztatów jest rozwój kreatywności. Warsztaty pozwolą dostrzec, że pojęcie maski pojawia się nie tylko w sztuce, ale i w życiu codziennym. 

Forma oraz znaczenie maski na przestrzeni wieków ewoluowała od maski obrzędowej używanej w ceremoniach, do teatralnej, która już na zawsze zakorzeniła się w kulturze oraz co najważniejsze w sztuce. Maska jest bardzo ważnym atrybutem teatru. Emocje zastygłe w grymas, przerysowana mimika ułatwiają widzowi właściwą interpretację aktorskiego przekazu. Pozbawieni maski jesteśmy zmuszeni do ukazania prawdziwej twarzy. Nakładanie masek, które wyolbrzymiają ludzkie rysy i przymioty i tym samym przekształcają je w rysy i przymioty nadprzyrodzone. Pochodzenie słowa nie jest jednoznaczne, jedna z teorii dowodzi, że słowo „maska” pochodzi oryginalnie z hiszpańskiego más que la cara (dosłownie, „więcej niż twarz” lub „dodana twarz”). 

Po krótkiej części wprowadzającej - teoretycznej, która miała formę mini wykładu, ale przede wszystkim wymiany spostrzeżeń, nastąpiła część praktyczna, w której uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonali  maski.  Czy będą one bardziej codzienne, obrzędowe czy teatralne zależy od każdego z uczestników.  


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.