Walne Zgromadzenie


18 Jan
18Jan

Zarząd Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju "Malowany Młyn" zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę,  06.02.2021, o godz. 18'00 


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.