Zwyczajne Walne Zebranie Członków


16 Jan
16Jan

 które odbędzie się w sobotę 01.02.2020 r. o godz. 18'00 w tymczasowej siedzibie na ul. Wschodniej w Łodzi.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.