Ojczyzna Nasza czyli Fredro 2,0

Ojczyzna Nasza czyli Fredro 2,0

Poniedziałek, Lipiec 31, 2023

Twórcy skupieni przy Stowarzyszeniu Twórczego Rozwoju Malowany Młyn przygotowują widowisko plenerowe.

 Spektakl będzie twórczą i jak najbardziej współczesną interpretacją dorobku literackiego hrabiego Aleksandra Fredry. Aby nadać całości spójną konstrukcję posłużymy się wierszem Fredry "Nasza Ojczyzna" i na kanwie tego utworu, posługując się licznymi fragmentami jego innych dzieł, przedstawimy całą złożoność i niejednoznaczność słowa "patriotyzm". Swoista kompilacja dzieł Aleksandra Frery zostanie tak dobrana i przybrana muzyką i ruchem, aby była atrakcyjna dla współczesnego widza. Co jednak istotne, współczesna forma nie powinna przysłonić w zamierzeniu autorów głównego przekazu i niejako creda całości projektu, czyli patriotyzmu, nauki, że szacunek i miłość ojczyzny jest obowiązkiem niezależnie od poglądów, stylów i estetycznych zainteresowań.

Szukaj