Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Czwartek, Maj 19, 2022

Zarząd Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju "Malowany Młyn" zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę, 04.06.2022, o godz. 18'00

Szukaj