WARSZTATY SCENOGRAFICZNE

WARSZTATY SCENOGRAFICZNE

Wtorek, Czerwiec 28, 2022

LALKI Z BAJEK

Dzięki zaproszeniu Działu Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi miałam przyjemność prowadzić zajęcia z projektowania i robienia prostej kukły z grupą podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pokój".

Warsztaty były przeprowadzone w  ramach projektu: "Lalki z bajek i opowieści w polskich teatrach lalkowych". Najpierw wprowadzenie merytoryczne, trochę teorii a potem poważna praca nad projektami scenograficznymi i wreszcie nad samymi lalkami. Powstawały lalki do spektaklu "Kopciuszek". Odbyliśmy też dysputę filozoficzną, z której wniosek w skrócie można zawrzeć w zdaniu: dobro jest piękne. 

Za dobre i piękne chwile podczas warsztatów bardzo dziękuję.

Szukaj