Joanna Hrk


Joanna Hrk
Prezes Zarządu

absolwentka ASP w Łodzi. Od 2011 doktor w dziedzinie sztuk plastycznych. W ciągu 20 lat przeprowadziła nieskończoną ilość warsztatów plastycznych i teatralnych zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Publicystka, fotograf, scenograf teatralny, ilustrator.

W wieku 17 lat ukończyła swój pierwszy kurs Treningu Możliwości Twórczych i od tej pory stara się postępować twórczo i niestandardowo we wszystkich dziedzinach życia.