Katarzyna Mazurkiewicz


Katarzyna Mazurkiewicz
Członek Stowarzyszenia

absolwentka ASP w Łodzi na wydziale Tkaniny i Ubioru w Pracowni Kostiumu Scenicznego, absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi na Wydziale Wokalnym.

Obecnie studentka Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Wokalno-Aktorskim. Młoda artystka o wszechstronnych zainteresowaniach zogniskowanych przede wszystkim wokół sceny teatralnej. Projektuje i realizuje zarówno kostiumy jaki i zabudowę sceny (scenografia) dla teatrów repertuarowych i offowych.