Waldemar Wolański


Waldemar Wolański
Wiceprezes Zarządu

absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku. Działacz społeczny w dziedzinie sztuki teatru lalek, wieloletni I wice-prezydent i prezydent Polunima

– polskiej sekcji międzynarodowego stowarzyszenia lalkarzy Unima, najstarszej organizacji teatralnej na świecie. Przez 26 lat dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.  Wyreżyserował kilkadziesiąt sztuk w teatrach lalek, teatrach dramatycznych i teatrze telewizji, autor kilkunastu scenariuszy teatralnych, książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W 2006 obronił w Akademii Teatralnej w Warszawie doktorat z dziedziny sztuki teatru,  a w 2014 uzyskał habilitację w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, a w 2020 roku otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych.